na NFZ - Sprawdź wolne terminy

Wybierz województwo, w którym szukasz lekarza na NFZ


 • Dolnośląskie

  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • KORONAROGRAFIA
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • GASTROSKOPIA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • KOLONOSKOPIA
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18
  • W TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW ZAMYKAJĄCYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • BADANIA GENETYCZNE
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
  • OPERACJE JASKRY
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • STACJA DIALIZ
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI SZPIKU
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • ODDZIAŁ ANGIOLOGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM
  • NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA DZIECI
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX - LAMY)
  • ODDZIAŁ ODWYKOWY O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA DZIECI
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ IMMUNOLOGII KLINICZNEJ
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I WIELKICH NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA
  • Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI IZOLOWANEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO BOTALLA
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • ODDZIAŁ TERAPII DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • ODDZIAŁ IMMUNOLOGII KLINICZNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI
  • PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • PORADNIA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ STACJONARNY
  • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA
 • Kujawsko-Pomorskie

  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • STACJA DIALIZ
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • OPERACJE JASKRY
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • GASTROSKOPIA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • KOLONOSKOPIA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • KORONAROGRAFIA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD BRACHYTERAPII
  • PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • PORADNIA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • BADANIA GENETYCZNE
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • PORADNIA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • TELERADIOTERAPIA STEREOTAKTYCZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
  • ODDZIAŁ ANGIOLOGICZNY
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • PORADNIA NOWOTWORÓW KRWI
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA AIDS
  • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
 • Łódzkie

  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • KORONAROGRAFIA
  • GASTROSKOPIA
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • KOLONOSKOPIA
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ TERAPII DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I WIELKICH NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA
  • Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI IZOLOWANEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO BOTALLA
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • LECZENIE TYROZYNEMII TYPU 1 (HT-1)
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA DLA DZIECI
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • OPERACJE JASKRY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18
  • W TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW ZAMYKAJĄCYCH
  • KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI DLA DZIECI
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY DLA DZIECI
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • BADANIA GENETYCZNE
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA OPARZEŃ DLA DZIECI
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
  • PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • STACJA DIALIZ
  • PORADNIA PEDIATRYCZNA SZCZEPIEŃ DLA DZIECI Z GRUP WYSOKIEGO RYZYKA
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
 • Lubelskie

  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • KOLONOSKOPIA
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A
  • KORONAROGRAFIA
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • OPERACJE JASKRY
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • GASTROSKOPIA
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • ODDZIAŁ IMMUNOLOGII KLINICZNEJ
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • PORADNIA TOKSYKOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI
  • BADANIA GENETYCZNE
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • PORADNIA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA DLA DZIECI
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • STACJA DIALIZ
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA FONIATRYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD BRACHYTERAPII
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • STACJA DIALIZ DLA DZIECI
  • KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM
  • NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
 • Lubuskie

  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • GASTROSKOPIA
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • KOLONOSKOPIA
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • KORONAROGRAFIA
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZACHOWAWCZY
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • STACJA DIALIZ
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • OPERACJE JASKRY
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • PORADNIA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • BADANIA GENETYCZNE
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA DLA DZIECI
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
 • Małopolskie

  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • GASTROSKOPIA
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • OPERACJE JASKRY
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • KORONAROGRAFIA
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • STACJA DIALIZ
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18
  • W TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW ZAMYKAJĄCYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • KOLONOSKOPIA
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • TELERADIOTERAPIA HADRONOWA WIĄZKĄ PROTONÓW
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • BADANIA GENETYCZNE
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM
  • NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • MECHANICZNE WSPOMAGANIE SERCA SZTUCZNYMI KOMORAMI
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • ODDZIAŁ IMMUNOLOGII KLINICZNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX - LAMY)
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • STACJA DIALIZ DLA DZIECI
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • PORADNIA PSYCHOSOMATYCZNA
  • PORADNIA PEDIATRYCZNA SZCZEPIEŃ DLA DZIECI Z GRUP WYSOKIEGO RYZYKA
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • ODDZIAŁ ANGIOLOGICZNY
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • PORADNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I WIELKICH NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA
  • Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI IZOLOWANEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO BOTALLA
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA TOKSYKOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD BRACHYTERAPII
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • TELERADIOTERAPIA STEREOTAKTYCZNA
 • Mazowieckie

  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • GASTROSKOPIA
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • OPERACJE JASKRY
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • KORONAROGRAFIA
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • KOLONOSKOPIA
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • ODDZIAŁ DZIENNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • BADANIA GENETYCZNE
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ DLA DZIECI
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ AUDIOLOGICZNO-FONIATRYCZNY DLA DZIECI
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ IMMUNOLOGII KLINICZNEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I WIELKICH NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA
  • Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI IZOLOWANEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO BOTALLA
  • LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM
  • NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • STACJA DIALIZ
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • MECHANICZNE WSPOMAGANIE SERCA SZTUCZNYMI KOMORAMI
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX - LAMY)
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE TYROZYNEMII TYPU 1 (HT-1)
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18
  • W TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW ZAMYKAJĄCYCH
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • STACJA DIALIZ DLA DZIECI
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) DLA OSÓB Z AUTYZMEM
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK (PNN)
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII DLA DZIECI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • PORADNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • ODDZIAŁ IMMUNOLOGII KLINICZNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI SZPIKU
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • PORADNIA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ AUDIOLOGICZNO-FONIATRYCZNY
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • PORADNIA WENEROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY DLA DZIECI
 • Opolskie

  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • OPERACJE JASKRY
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • KOLONOSKOPIA
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJ
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • GASTROSKOPIA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
  • ŚWIADCZENIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • KORONAROGRAFIA
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ WENETOKLAKSEM
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • STACJA DIALIZ
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE AKROMEGALII PASYREOTYDEM
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • BADANIA GENETYCZNE
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD BRACHYTERAPII
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
  • PORADNIA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
 • Podkarpackie

  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • ŚWIADCZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • GASTROSKOPIA
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • ŚWIADCZENIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • KOLONOSKOPIA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • STACJA DIALIZ
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ WENETOKLAKSEM
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • KORONAROGRAFIA
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • OPERACJE JASKRY
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • BADANIA GENETYCZNE
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • POMOSTY DO REWASKULARYZACJI SERCA
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM
  • NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • ODDZIAŁ DZIENNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • PORADNIA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
 • Podlaskie

  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • KOLONOSKOPIA
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • OPERACJE JASKRY
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ODDZIAŁ LECZENIA AIDS
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • GASTROSKOPIA
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • KORONAROGRAFIA
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA CHORÓB TROPIKALNYCH
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • STACJA DIALIZ
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM
  • NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • BADANIA GENETYCZNE
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • PORADNIA FONIATRYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • ODDZIAŁ NOWOTWORÓW KRWI
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY PSYCHIATRYCZNY
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD BRACHYTERAPII
  • KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • PORADNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • OPIEKA DOMOWA
  • RODZINNA
  • PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH
 • Pomorskie

  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • GASTROSKOPIA
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • KOLONOSKOPIA
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • OPERACJE JASKRY
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • BADANIA GENETYCZNE
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • MECHANICZNE WSPOMAGANIE SERCA SZTUCZNYMI KOMORAMI
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • STACJA DIALIZ
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • KORONAROGRAFIA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA DZIECI
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHORÓB METABOLICZNYCH
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • ODDZIAŁ CHORÓB TROPIKALNYCH
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I WIELKICH NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA
  • Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI IZOLOWANEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO BOTALLA
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18
  • W TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW ZAMYKAJĄCYCH
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM DLA DZIECI
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA AIDS
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ DLA DZIECI
  • STACJA DIALIZ DLA DZIECI
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
 • Śląskie

  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE TYROZYNEMII TYPU 1 (HT-1)
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • GASTROSKOPIA
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • OPERACJE JASKRY
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • KOLONOSKOPIA
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU DLA DZIECI
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • STACJA DIALIZ
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • KORONAROGRAFIA
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • ODDZIAŁ ODWYKOWY O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD BRACHYTERAPII
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • PORADNIA PEDIATRYCZNA SZCZEPIEŃ DLA DZIECI Z GRUP WYSOKIEGO RYZYKA
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI SZPIKU
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • BADANIA GENETYCZNE
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA DZIECI
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA DLA DZIECI
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I WIELKICH NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA
  • Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI IZOLOWANEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO BOTALLA
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18
  • W TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW ZAMYKAJĄCYCH
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH NA GRUŹLICĘ
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • STACJA DIALIZ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ STACJONARNY
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • OŚRODEK LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA GENETYCZNA DLA DZIECI
  • OŚRODEK LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • OŚRODEK TERAPII DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA WENEROLOGICZNA
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • TELERADIOTERAPIA STEREOTAKTYCZNA
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PARAPLEGII I TETRAPLEGII
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM
  • NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
 • Swiętokrzyskie

  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • KOLONOSKOPIA
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • GASTROSKOPIA
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • ŚWIADCZENIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJ
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • STACJA DIALIZ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • KORONAROGRAFIA
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (PH+)
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • ŚWIADCZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • OPERACJE JASKRY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ WENETOKLAKSEM
  • PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I
  • LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE AKROMEGALII PASYREOTYDEM
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • HOSTEL DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • BADANIA GENETYCZNE
  • PORADNIA IMMUNOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • POMOSTY DO REWASKULARYZACJI SERCA
 • Warmińsko-Mazurskie

  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • GASTROSKOPIA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCH
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • STACJA DIALIZ
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • KOLONOSKOPIA
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • KORONAROGRAFIA
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • PORADNIA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • BADANIA GENETYCZNE
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • OPERACJE JASKRY
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • PORADNIA GENETYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA DLA DZIECI
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • PORADNIA LECZENIA NERWIC
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • PORADNIA WENEROLOGICZNA
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
 • Wielkopolskie

  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • OPERACJE JASKRY
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • GASTROSKOPIA
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • KOLONOSKOPIA
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • KORONAROGRAFIA
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18
  • W TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW ZAMYKAJĄCYCH
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • PORADNIA FONIATRYCZNA
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • BADANIA GENETYCZNE
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • IMPLEMENTACJA
  • ZAŁOŻENIE
  • UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • STACJA DIALIZ
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHORÓB TROPIKALNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • PRACOWNIA LUB ZAKŁAD BRACHYTERAPII
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • LECZENIE TYROZYNEMII TYPU 1 (HT-1)
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI SZPIKU DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • PORADNIA OSTEOPOROZY
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ DLA DZIECI
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A
  • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A TYPU I
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • ODDZIAŁ LECZENIA GRUŹLICY
  • PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
  • WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM
  • NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • MECHANICZNE WSPOMAGANIE SERCA SZTUCZNYMI KOMORAMI
  • ODDZIAŁ AUDIOLOGICZNO-FONIATRYCZNY
  • PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • ODDZIAŁ CHORÓB METABOLICZNYCH
  • STACJA DIALIZ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ NIEMOWLĘCY
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ TERAPII DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI
  • OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I WIELKICH NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA
  • Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI IZOLOWANEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO BOTALLA
  • ODDZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
 • Zachodniopomorskie

  • LECZENIE PROTETYCZNE
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
  • WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
  • OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ
  • ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
  • PORADNIA UROLOGICZNA
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
  • WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • KOLONOSKOPIA
  • PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
  • PORADNIA LOGOPEDYCZNA
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ
  • PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
  • LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
  • ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA (udziela świadczeń dla dzieci i młodzieży w ramach umowy NFZ do 18 r.ż.).
  • PORADNIA CHORÓB NACZYŃ
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
  • OPERACJE JASKRY
  • LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  • PORADNIA AUDIOLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
  • ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
  • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PORADNIA NEONATOLOGICZNA
  • LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  • GASTROSKOPIA
  • LECZENIE CHOROBY HURLER
  • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
  • ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
  • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
  • ARTROSKOPIA LECZNICZA STAWU KOLANOWEGO
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
  • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH
  • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY
  • PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  • PORADNIA PRELUKSACYJNA
  • PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
  • OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
  • ZABIEGI W ZAKRESIE TERMOLEZJI I BLOKADY
  • ODDZIAŁ UROLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)
  • OPERACJE PLASTYCZNE OKA
  • ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
  • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (CHLC)
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
  • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
  • LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
  • LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA
  • LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  • LECZENIE OPERACYJNE ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA
  • USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI
  • LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  • PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
  • LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
  • KORONAROGRAFIA
  • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  • LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU
  • ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  • PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH
  • LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
  • WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
  • IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ
  • AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  • PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ RADIOTERAPII
  • LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)
  • LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
  • TERAPIA IZOTOPOWA
  • AMBULATORYJNA STACJA DIALIZ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
  • ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
  • PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  • STACJA DIALIZ
  • LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  • OPERACJE PALUCHA KOŚLAWEGO
  • LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
  • PORADNIA GENETYCZNA
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI
  • PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • BADANIA GENETYCZNE
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX - LAMY)
  • ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
  • PORADNIA LECZENIA BÓLU
  • PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
  • LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLI
  • ODDZIAŁ LECZENIA OPARZEŃ
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI
  • LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ
  • LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA LUB IUGR)
  • PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
  • PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • LECZENIE TYROZYNEMII TYPU 1 (HT-1)
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • PORADNIA WAD POSTAWY
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ
  • AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ
  • LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  • LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ
  • USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
  • LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
  • LECZENIE CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM
  • REWIZJA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU KOLANOWEGO
  • ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI
  • LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  • ODDZIAŁ LECZENIA OPARZEŃ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
  • LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY'EGO
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA
  • PORADNIA LECZENIA ZEZA
  • LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
  • WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
  • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
  • PORADNIA PROKTOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY DLA DZIECI
  • PLASTYKA WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI
  • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY PSYCHIATRYCZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTACJI PŁUC
  • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)
  • PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
  • PORADNIA CHORÓB PŁUC
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
  • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • PORADNIA ŻYWIENIOWA DLA DZIECI
  • PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY
  • ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
  • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
  • ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ
  • PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
  • PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI
  • PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI